Menu

Advieswijzer

Vertrouw de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe aan ons kantoor, een goede beslissing! U bent ervan verzekerd dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. Hieronder vermelden wij onze dienstverlening en werkwijze. We geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten. En ook wat wij van u verwachten!

 

1. Ons kantoor
De adresgegevens van ons kantoor zijn:

WJ Finance B.V.
Diana 70
6681 PM Bemmel
 

2. Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?
U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

 

U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken.

3. Registratie/lidmaatschap
Ons kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit Financiële Markten

De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12003594. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is: 300001221.

 

Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: www.kifid.nl  

4. De producten en diensten die wij aan u bieden

Schadeverzekeringen

Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-, inboedel-, ziektekosten-, aansprakelijkheids en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen

Ons kantoor is bevoegd te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw pensioen of uw lijfrente-verzekering, maar ook aan de levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan uw hypotheek. Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de door u gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen.

Hypotheken

Ons kantoor heeft de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van hypotheken. Wij nemen u het werk en de zorg uit handen bij het sluiten van een hypotheek op maat. Wij brengen uw financiële situatie in kaart en op basis daarvan brengen wij een hypotheek-advies uit. Vervolgens komen wij in overleg met u tot een passende offerte.

Sparen

Ons kantoor bemiddelt en adviseert op het gebied van sparen. Bij ons heeft u keuze uit verschillende aanbieders. 

 

Consumptief krediet

Staat u voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een auto of een caravan, dan kan een lening in de vorm van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening een prima oplossing zijn. Ook op het gebied van consumptief krediet kan ons kantoor u prima van dienst zijn: wij kijken naar uw persoonlijke situatie en bemiddelen vervolgens voor u met de kredietverstrekkers.
5. Onze relatie met financiële instellingen

Hypotheken

Op het gebied van Hypotheken zijn wij een ongebonden objectief adviseur/bemiddelaar Ons kantoor kan voor u een objectieve analyse maken van bijna alle producten die er in de markt verkrijgbaar zijn. Uit het brede aanbod in de markt kiezen wij voor u een passende oplossing, waarbij niet het aanbod de leidraad is, maar uw wens. Daarbij kijken we onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze keuze.

Schade en Levensverzekeringen

Op het gebied van Schade en Levensverzekeringen en kredieten zijn wij ongebonden selectief adviseur/bemiddelaar Uit het grote aanbod van producten en aanbieders, maken wij een selectie van de verzekeraars/geldverstrekkers, waarmee wij zakendoen. Bij deze selectie kijken we ondermeer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken (kunnen) doen.

Sparen

Wij doen op het gebied van sparen zaken met verschillende banken en verzekeraars. Hierdoor heeft u veel keuze en kunnen wij maatwerk leveren.

6. Wat verwachten wij van u?
Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening. Ook is het van groot belang dat u bij een hypotheek, levensverzekering of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomens-, gezondheidsgegevens en/of gegevens van het onderpand bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zonodig van dienst zijn met (standaard-)inventarisatieformulieren. Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.
7. Hoe worden wij beloond?
Provisie is o.a. de inkomstenbron die wij als assurantieadviseur van de verzekeraars, waarmee wij samenwerken, ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Bij impact volle producten zoals Hypotheken, levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheid verzekeringen en uitvaart spreken wij van te voren een door u te betalen bedrag voor onze dienstverlening af. Bij deze producten bestaat geen provisie meer. Provisie is meestal een percentage van de premie (bij schadeverzekeringen), Onze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt. Door het provisiesysteem kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als u een verzekering of andere financiële voorziening bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten.Bij complexe financiele producten ( Hypotheken, Levensverzekeringen,uitvaartverzekeringen en individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ) brengen wij kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten.
8. Welke klachtmogelijkheid u heeft?

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat we kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Verzekeringen, waarbij ons kantoor is aangesloten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen.

De adresgegevens van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zijn:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoon: 070-333 8 999
Internet: www.kifid.nl 

 

Buiten kantooruren kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Voor dringende gevallen kunt u ons bereiken op: 06-29036063.

 OPENINGSTIJDEN

Ma. - Vr. 08.30 tot 17.30 uur
Zaterdag alleen op afspraak
Zondag gesloten

 ADRES:

Diana 70
6681 PM Bemmel
info@wjfinance.nl
www.wjfinance.nl

 TELEFOON

t. 0481 450534

f. 0481 450231

m. 06 29036063

 WJ Finance

All rights reserved

© 2014 BizziBi.nl